functionPorez

Bezpečnostné dvere SHERLOCK
model FAMILY K2/3
cena OD 987€

  • Bezpečnostná trieda: 3
  • Odhlučnenie: 37 decibelov
  • Počet bodov: 8 istiacich bodov
  • Požiarna ochrana: 30 minút

     Cena za kompletný set s montážou

     Cena je vrátane DPH

 

Cena od: 987.00 €

BEZPEČNOSTNÉ DVERE BY MALI OBSAHOVAŤ

-  Celoobvodový oceľový rám,

-  pozdĺžne a priečne oceľové výstuhy pozvárané do pevnej konštrukcie,

-  prednú a zadnú oceľovú platňu tvoriacu dvojplášťovú konštrukciu,

-  bezpečnostnú cilindrickú vložku,

-  bezpečnostné kovanie s prekrytím ( ochranným štítom – odporúča sa , nie je pri 2. bezpečnostnej triede podmienkou ), ktorý chráni vložku proti odvŕtaniu a vylomeniu,

-  výrobný štítok, ktorý nesie informácie o všetkých dôležitých parametroch dverí ako aj normách, podľa ktorých sú dvere vyrobené a skúšané (nutná zhoda parametrov s doloženým certifikátom k zakúpenému výrobku),

-  vnútorúá izolačnú výplň, ktorá dverám dáva zvukovú a tepelnú izoláciu, a požiarnu odolnosť, (takéto vybavenie dverí si žiada vo vybraných podmienkach aj legislatíva a poisťovací režim),

-  protipožiarnu pásku, ktorá pri požiari zväčší svoj objem a zamedzí prieniku dymu a plameňov,

-  tesnenie pre dosiahnutie parametrov zvukovej izolácie,

-  Certifikát kvality,

-  Certifikát zhody o stavebnom výrobku,

-  Licencia na prevádzkovanie technickej služby.