functionPorez

Exteriérové hliníkové žalúzie EXT50, INT50

    Jednotková cena za m2 s DPH v zákl. cenníkovej zostave.

    Manuálne ovládanie-kľuka.

Cena od: 119.00 €
Súhlas

Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

a to na dobu dvoch rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Exteriérové hliníkové žalúzie

Vonkajšie horizontálne hliníkové žalúzie sú najpoužívanejším exteriérovým tieniacim prvkom. Umožňujú plynule regulovať prirodzené osvetlenie. zachytávajú priame slnečné žiarenie a chránia pred jeho škodlivými účinkami. Používajú sa nie len na zatienenie okien moderných rodinných domov. ale aj administratívnych či komerčných budov.ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA

 • HORNÝ PROFIL

  oceľový profil 40 x 40 mm v bielej a striebornej farbe, v tvare U, otvorený hore

 • DOLNÝ PROFIL

  oceľový profil 49 x 12 mm v bielej a striebornej farbe

 • OVLÁDANIE

  EXT50: nekonečná šnúra, INT50: nekonečná šnúra, nekonečná retiarka (biela, šedá, transparentná)

 • Textílne komponenty

  navíjací pásik - šedý, čierny, rebrík - šedý, čierny, biely

 • Lamela

  šírka 50 mm v tvare C, bez spevnených bokov

 • Farba lamiel

  biela 50AL01, strieborná 50AL02, šedá 50AL03, slonová kosť 50AL04, béžová 50AL05, hnedá 50AL06, šedozelená 50AL07, svetlo zelená 50AL08, zelená 50AL09, modrá 50AL10, červená 50AL11, antracit 50AL12


Príplatky

 • Farba horného profilu

  striekaná farba RAL

 • Farba dolného profilu

  striekaná farba RAL

 • Ovládanie

  mechanické: pevná kľuka s priechodkou 45°, 90°, odnímateľná kľuka s priechodkou 45°, 90°, lódžie - interiérová prevodovka, iná dĺžka kľuka ako 100/110/120/130/150

 • Krycí plech

  hliníkový alebo striekaná farba RAL

 • Držiaky žalúzií

  v prípade motorového ovládania je horný profil vyrobený v rozmere 58 x 56 mm, tým je stavebná príprava riešená ako u žalúzií C80, C65. Pri montáži sa používajú držiaky 1, 2, 3. Vedenie žalúzie je v lanku a kotví sa držiakom na rám okna popr. do podlahy.

 • Držiak vodiaceho lanka

  LDP, L1A, L1B, L1C


Garantované rozmery

Ovládanie žalúzií pomocou nekonečnej šnúry alebo kľuky

 • Minimálna širka

  400 mm

 • Maximálna šírka

  2500 mm

 • Minimálna výška

  500 mm

 • Maximálna výška

  3000 mm

 • Maximálna plocha - nekonečná šnúra

  6 m2

 • Maximálna plocha - kľuka

  8 m2