functionPorez

Interiérové okenné folie

    Jednotková cena za m2 s DPH s montážou.
    Ceny sú orientačné, záväznú CP ponuku
    robíme individuálne.
    Na vypracovanie cenovej ponuky,
    nám stačí zaslať rozmery skiel.

    Šírka návinu fólie: 1524 mm.

Cena:

Množstvo:


Súhlas

Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

a to na dobu dvoch rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Matná okenná fólia

Vytvoria na vašom pracovisku príjemný pocit súkromia. Dodávajú sa v odtieňoch biela matná, hnedá matná, čierna matná a strieborno zrkadlovo matná. Často sú využívané v nemocničných a verejných priestoroch.