functionPorez

Japonské posúvne steny

    Cena je uvedená za m2 s DPH v základnej cenníkovej zostave.

Cena od: 0.00 €
Súhlas

Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

a to na dobu dvoch rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Panelové posúvne steny

Japonské steny sú originálnym riešením v prípade. ak potrebujete ľahko a účelne zatieniť veľké plochy. Tento systém môžete taktiež využiť na rozdelenie miestností – panely tvoria súvislú stenu.

Panelové posúvne steny sú v hornej časti ukotvené v hliníkových profiloch s rôznym počtom drážok. Prevedenie drážok priamo ovplyvňuje spôsob akým sa panely posúvajú. napr. od stredu alebo z kraja.

Konštrukcia je vyrobená z hliníkových profilov ošetrených lakom. Lamely sa vyrábajú v rôznych farebných prevedeniach a s rôznymi štruktúrami.