functionPorez

Polykarbonát liaty číry 8 mm

    Jednotková cena: 101,75 €/m2 s DPH.

    Možnosť odberu len celej dosky 2050 x 3050 mm.

    Vieme narezať na požadované rozmery.

Cena od: 636.20 €
Súhlas

Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

a to na dobu dvoch rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

LIATY POLYKARBONÁT

Sklo, ktoré odolá otrasom či úderu kladiva a nepraskne – myslíte že to nie je možné?
Liaty, teda plný polykarbonát je jedna z najdokonalejších umelých hmôt. Dosky sú priehľadné, majú hladký povrch a vďaka svojím praktickým vlastnostiam je možné ich použiť v interiéroch a exteriéroch v oblasti prekrytia či presklenia budov.

Dosky majú obojstrannú UV ochranu čo zabezpečí, že si svoje vynikajúce vlastnosti zachovávajú pri teplotách od -100 až do +120°C.OHYBNOSŤ

Dosky sa dajú ohýbať rovnako vplyvom tepla ako aj za studena. Preto je možné ich použiť pre oblúkové konštrukcie v halách, pasážach, svetlíkoch, rovnako ako ochranné štíty v rôznych oblastiach (mantinely a pod.). Dosky z liateho polykarbonátu majú tie najlepšie tepelné a mechanické vlastnosti, ktoré  polykarbonátovým doskám dávajú prívlastok prvotriedny stavebný materiál.Súvisiace blogy