HHPP: 2018-02-05

Spracovanie

Plexisklo môže byť obrábané s použitím nástrojov na rezanie. vŕtanie. frézovanie a s použitím iných nástrojov. Špeciálne pri spracovaní pomáhajú vysokootáčkové stroje. ktoré zabezpečia vysokú kvalitu obrábania.

UV ochrana

Plexisklo pohlcuje žiarenie kratšie ako 300nm. t.j. UV žiarenie. Vďaka tomu nestráca svoju farbu a nedochádza k efektu žltnutia či vyblednutiu farieb. Plexisklo nestráca svoje vlastnosti ani pôsobením dlhotrvajúcich poveternostných vplyvov.

Rozťažnosť

Lokálne ohrievanie môže vyvolať vnútorné napätia. Odstrániť je ich možné skladovaním v teplotách vetrania 70° – 80°C. Dĺžka pôsobenia vyššej teploty  závisí vždy od hrúbky skla (napr. pri hr. 3mm najmenej 2 hodiny). Plexisklo sa môže lepiť spoločne s inými materiálmi a to veľmi čisto a odolne. Pred lepením je doporučené dosky roztiahnuť.

Leštenie a čistenie

Rohové prierezy. hrany po orezaní a iné povrchy je možné leštiť pomocou čistiacich prostriedkov (kotúče a leštiaci vosk) na získanie vyššej hladkosti. Čistenie je možné za pomoci tečúcej vody a jemného čistiaceho prostriedku. Čistidlá by nemali obsahovať žiadne rozpustné látky ani abrazívne časti.

Spôsoby výroby

Vytlačovaním (XT – extrudované)

Liatim (GS – liate)

Tolerancie

Dĺžky: štandardné formáty +10mm/-0mm. rezané na rozmer +/- 1mm
Hrúbky: pre 2-3mm +/- 10%. 4-12mm +/- 5%

Skladovanie

Plexisklo je potrebné skladovať v suchom a čistom prostredí v ochrannej polyetylénovej fólii.

Záruka

Záručná doba na funkčnosť je 10 rokov. zhodná s garančným osvedčením výrobcu. Materiál zhodný s DIN EN ISO 9001 (certifikát č. 09 100 3042).

 

Najnovšie Blogy