functionPorez

pcb príložník čelný, číry - na trapéz

    Jednotková cena za kus s DPH.

    Hrúbka skla: 0,8 mm.

    Rozmery: 50x150x1270mm.

Cena: 43.20 €

Množstvo:


Súhlas

Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

a to na dobu dvoch rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Polykarbonátový PRÍLOŽNÍK ČELNÝ, ČÍRY - NA trapéz

Polykarbonátový príložník čelný/bočný číry vlna 76/18 L=1270mm:

  • materiál polykarbonát, slúži ako čelný prvok medzi strechou z trapézových PC dosiek a stenou,
  • dodávame iba v čírom prevedení.


Súvisiace blogy