functionPorez

Bambusová roletka EDESA

    Jednotková cena za m2 s DPH v zákl. cenníkovej zostave.

Cena od: 44.00 €
Súhlas

Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

a to na dobu dvoch rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

BAMBUSOVÁ ROLETKA EDESA

Jedná sa o posledný typ bambusových roletiek. ktorý je vyrábaný iba z prírodnej tkaniny juta. Ovládanie je zaistené navíjaním na hriadel pomocou retiazky a mechanizmu s brzdou. To umožňuje nastaviť ľubovoľnú výšku stiahnutia tkaniny.Základná cenníková zostava roletka Edesa

 • Hriadeľ

  hliníkový profil (priemer 25 mm)

 • Dolný profil štandard

  morené drevo

 • Ovládanie

  retiazka

 • Uchytenie

  strop, stena, krídlo okna


Garantované rozmery

 • Maximálna šírka

  1800 mm

 • Maximálna výška

  1900 mm

 • Maximálna plocha

  3 m2