Navigation

    Filter v kategórii:


KOMÔRKOVÝ POLYKARBONÁT

je najuniverzálnejším materiálom. ktorý v sebe spája výborné pevnostné. optické a termoizolačné vlastnosti. Používa sa na zasklievanie nových a renovovaných zastrešení. Uplatňuje sa aj pri zasklievaní skleníkov. bazénov. priemyselných a športových hál. transparentných akustických zásten. V individuálnej výstavbe k zastrešeniu terás. markíz. priečok aranžérií. zimných záhrad a tiež ako výplň balkónových zábradlí a schodíšť. Komôrkové PCB dosky môžu byť tiež osadené v typických kovových alebo drevených okenných rámoch pomocou pásky alebo sklenárskych materiálov. Systém tesnenia musí umožniť pohyb dosky (rozťahovanie a zmršťovanie pri zmenách teplôt) bez straty priľnavosti.