Objednávka

Odoslanie objednávky

Adresa / Fakturačná adresa

Vaša objednávka

 • Produkt

  Cena

 • Spolu bez DPH

  0,00

 • DPH 20%

  0,00

 • Spolu s DPH

  0.00

 • Doprava

  O cene prepravy Vás budeme informovať po prijatí objednávky.

 • Suma na platbu

  0.00

 • Súhlas

  Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

 • a to na dobu dvoch rokov.

  Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.