Kontaktné informácie

ING. ĽUBOŠ HORŇÁK H + H POPRAD

Velické námestie 1182/23, 058 01 Poprad Slovensko

Služby: +421 905 250 436
Obchod: +421 918 516 997

Napíšte nám

V prípade otázok nás kontaktujte.

Súhlas

Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

a to na dobu dvoch rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Otváracie hodiny:

Vážení zákazníci,
dňa 12.03.2019 bude firma H+H POPRAD zatvorená.
Môžete nás kontaktovať telefonicky na tel.č.: 0905 250 436.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00
Sobota ZATVORENÉ
Nedeľa ZATVORENÉ