Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) resp. Zákonom 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Viac informácií sa dočítate po kliknutí na tento odkaz:

https://www.appgdpr.sk/doc/01FFF-HTJ2Y-F42E-MZHS-TFC9-VMAH/DIP Zásady ochrany OU.html