functionPorez

Bezpečnostné okenné fólie

    Jednotková cena za m2 s DPH s montážou.
    Ceny sú orientačné, záväznú CP ponuku
    robíme individuálne.
    Na vypracovanie cenovej ponuky,
    nám stačí zaslať rozmery skiel.

    Šírka návinu fólie: 1524 mm.

Cena:

Množstvo:


Súhlas

Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

a to na dobu dvoch rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Bezpečnostná okenná fólia

Bezpečnostné fólie chránia váš majetok a zdravie pri nehodách, pokusoch o vlámanie, bombových atentátoch a podobne. Prasknuté alebo rozbité sklo udržia pohromade, čím ochránia človeka pred nebezpečnými črepinami. V základnej verzii sú fólie číre, priehľadné v hrúbkach 117, 193, 299 mikrometrov. V kombinovanej verzii sú fólie kombinované s protislnečnými, striebornými a neutrálnymi v hrúbkach 125 mikrometrov, u striebornej kombinovanej v hrúbke 200 mikrometrov. Zachytávajú 95 až 99 % UV žiarenia. Montáž sa vykonáva z vnútornej strany. V prípade, že to nie je možné, ponúkame fóliu pre externú aplikáciu v hrúbke 100 mikrometrov. Výber hrúbky doporučujeme konzultovať s poisťovňou, ktorá určí podľa druhu a výšky poistenia požadovanú hrúbku.