functionPorez

Drevené žalúzie Klasik s 25 mm lamelami

    Jednotková cena za m2 s DPH v zákl. cenníkovej zostave.

    Odtiene lamiel sa vďaka prirodzeným vlastnostiam dreva

    môžu líšiť od farieb lamiel vo vzorkovníku až o 20%.

Cena od: 84.70 €
Súhlas

Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

a to na dobu dvoch rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Drevená žalúzia Klasik
s 25 mm lamelami

je základným predstaviteľom sortimentu drevených žalúzií. Vyťahovanie drevenej žalúzie je vyriešené pomocou ovládacieho mechanizmu šnúrky s brzdou. ktorý umožňuje nastaviť výšku stiahnutia lamiel. Natáčanie lamie je zabezpečené dreveným ovládačom.

Možnosti montáže:

 • do ostenia
 • na krídlo


Základná cenníková zostava

 • Horný profil

  25 x 25 cm, materiál valcovaný pozinkovaný plech

 • Krycia lišta

  drevená

 • Dolný profil

  drevený

 • Farebné prevedenie profilov

  zladenie s lamelami

 • Farba lamiel

  podľa vzorkovníka

 • Ovládanie

  šnúrka + tyčka


Príplatky a Garantované rozmery

 • Ovládanie

  ISSO retiazka

 • Minimálna šírka

  300 mm

 • Maximálna šírka

  2400 mm

 • Minimálna výška

  300 mm

 • Maximálna výška

  3000 mm

 • Maximálna plocha

  4 m2