functionPorez

OPTIMA MINI

    Jednotková cena za m2 s DPH v zákl. cenníkovej zostave.

    Cena sa mení na základe rozmeru a typu látky.

Cena od: 51.00 €
Súhlas

Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

a to na dobu dvoch rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Látková roletka Optima Mini

Látková roleta s vodiacimi lištami po stranách a s krytom návinu, vhodná pre rozmer max 1500 x 2500 mm (š x v) podľa druhu látky. Konštrukčné riešenie roletky umožňuje rôzne nastavenie výšky stiahnutia látky. Priemer hriadeľa je 25 mm. Montáž sa prevádza pomocou obojstrannej lepiacej pásky na okenné krídlo (nezmenšuje svetlosť). ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA OPTIMA MINI

Látka: 100% polyestér, vzor: výber zo vzorkovníku látok

 • BOX

  plastový profil, farba: biela

 • DRŽIAKY A KRYTKY

  plastové, farba: biela

 • VODIAC LIŠTA

  plastový profil, farba: biela

 • ZÁVAŽIE LÁTKY

  hliníkové, farba: biela

 • OVLÁDANIE

  retiazka, farba: biela

 • UCHYTENIE

  krídlo okna