functionPorez

OPUS

    Jednotková cena za m2 s DPH v zákl. cenníkovej zostave.

    Cena sa mení na základe rozmeru a typu látky.

Cena od: 61.00 €
Súhlas

Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

a to na dobu dvoch rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Látková roletka Opus

Voľne visiaca roletka s krytom návinu. Vhodná pre rozmery max 1900 x 2500 mm alebo 2500 x 1900 mm (š x v). Konštrukčné riešenie roletky umožňuje rôzne nastavenie výšky stiahnutia látky. Kryt návinu (box) a závažie sú v bielej farbe. Priemer hriadeľa je 38 mm. Montáž sa prevádza pomocou skrutiek do steny alebo stropu (nezmenšuje svetlosť).Základná cenníková zostava Opus

Látka: 100% polyestér, vzor: výber zo vzorkovníku látok

 • Box

  hliníkový profil, farba: biela

 • Držiaky a krytky

  kovové, farba: biela

 • Závažie látky

  hliníkové, farba biela

 • Ovládanie

  retiazka, farba biela:

 • Uchytenie

  strop, stena


Príplatky

 • Výška rolety

  1710 - 2000 mm, 2010 - 2500 mm, 2510 - 2800 mm

 • Box

  doplnenie boxu pruhom látky