functionPorez

Rímska bambusová roletka FEBA

    Jednotková cena za m2 s DPH v zákl. cenníkovej zostave.

Cena od: 44.00 €
Súhlas

Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

a to na dobu dvoch rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

RÍMSKA BAMBUSOVÁ ROLETKA FEBA

Ide o elegantný typ bambusovej roletky. Tkanina sa postupne skladá v horizontálnych pruhoch za sebou, čím vzniká pravidelné riasenie. Podobný princíp ako pri rímskych roletách. Ovládanie je zaistené šnúrkou a aretáciou s brzdou. To umožňuje nastaviť výšku stiahnutia tkaniny.Základná cenníková zostava roletka Feba

 • Horný profil

  prírodné drevo

 • Dolný profil štandard

  morené drevo

 • Ovládanie

  šnúrka s brzdou a hruškou

 • Montážny set

  kovové držiaky pre montáž v potrebnom množstve


Garantované rozmery

 • Minimálna šírka

  350 mm

 • Maximálna šírka

  2400 mm

 • Maximálna výška

  2500 mm

 • Maximálna plocha

  4 m2