functionPorez

Tepelno-izolačné okenné fólie

    Jednotková cena za m2 s DPH s montážou.
    Ceny sú orientačné, záväznú CP ponuku
    robíme individuálne.
    Na vypracovanie cenovej ponuky,
    nám stačí zaslať rozmery skiel.

    Šírka návinu fólie: 1524 mm.

Cena:

Množstvo:


Súhlas

Kontaktovaním spoločnosti Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316, udeľujem spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:

a to na dobu dvoch rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa hhpp@hhpp.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať TU. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Reflexná okenná fólia

Reflexné fólie Vám v lete znížia prestup tepelných lúčov až o 81% - teplota v miestnosti Vám poklesne až o 5 - 8 °C a prispievajú k vytvoreniu tepelnej pohody a úsporám energie, ak je už inštalovaná klimatizácia. V zime Vám znížia únik tepla cez presklenné plochy až o 30% - úspora energie potrebnej na vykurovanie interiéru. Znížia prestup škodlivých ÚV lúčov až o 99% - značne spomaľujú blednutie farieb Vášho zariadenia v interiéri a vo výkladoch obchodov. Optimalizujú rozloženie svetla vo Vašej miestnosti - eliminujú ostré kontrasty a Váš zrak je menej namáhaný - veľmi dôležité pre kancelárie vybavené počítačmi. Zabezpečujú intimitu Vám a Vašim zákazníkom - Vaše presklenné plochy budú jedno alebo obojstranne nepriehľadné. Široká škála odtieňov v reflexnom i nereflexnom prevedení umožňuje dokonale esteticky dotvoriť celý objekt.